ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Παροχές Ιατρείου

 • Παρακολούθηση παιδιών 0 -16 ετών
 • Προγεννητική συμβουλευτική
 • Προληπτικός έλεγχος παιδιών – εφήβων – Προληπτική Ιατρική
 • Βασικός Εμβολιασμός
 • Οξέα – Χρόνια περιστατικά
 • Παρακολούθηση Νεογνών (Πρόωρων, με προβλήματα υγείας, πολύδιμες κυήσεις)
 • Έλεγχος ανάπτυξης, Στάδια ενήβωσης, Στάδια Ψυχοκινητικής Εξέλιξης σε σχέση με την ηλικία, Ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη
 • Ανιχνευτικός έλεγχος Αυτισμού, ΔΕΠΥ
 • Οδηγίες διατροφής
 • Ενίσχυση και οδηγίες εδραίωσης μητρικού θηλασμού
 • Οδηγίες συμπεριφοράς και επικοινωνίας παιδιού – γονέα (Συμβουλευτική γονέων)
 • Επισκέψεις κατ’οίκον
 • 24ωρη τηλεφωνική κάλυψη
 • Δύσκολες αιμοληψίες
 • Αναίμακτη μέτρηση ίκτερου
 • Strep Test
 • Rapid Infuenza Test (Γρίπη Α & Β)
 • Rapid Covid- 19 Test
 • Red Reflex
 • Παλμική Οξυμετρία
 • Χορήγηση φαρμάκων με νεφελοποίηση σε περιστατικά που απαιτείται